Інноваційна освітня діяльність

Інноваційна освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу, зміни у способі їх діяльності та стилі мислення.

Сьогодні актуальними є питання педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і учня.

В навчальному закладі розроблений план впровадження інноваційних технологій з урахуванням компетентності учасників інноваційної діяльності щодо реалізації нововведень, який передбачає використання комп`ютерних технологій в навчально-виховній і управлінській діяльності , технології організації індивідуального навчання, впровадження проектних технологій і інтерактивного навчання.

З метою забезпечення функціонування інноваційного простору ДНЗ «Регіональний Центр» була організована творча група викладачів та майстрів виробничого навчання , які впроваджують інноваційні педагогічні технології в навчально-виховний процес.

Мета :

  • підвищення професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів;
  • покращення якості і результативності навчально-виховного процесу;
  • розвиток і розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду в області впровадження освітніх технологій.

Задачі:

  • формування позивних мотивів, потреби педпрацівників займатися науково- дослідницькою роботою, забезпечення умов для реалізації їх творчого потенціалу;
  • апробація та розповсюдження інноваційних педагогічних технологій;
  • розвиток професіоналізму педпрацівників. Конструювання нових форм педагогічної діяльності.