Методична робота

Методична робота – один із основних напрямків діяльності педагогічного колективу навчального закладу, від її якості залежить оновлення змісту, форм і методів роботи, взаємодія всіх методичних підрозділів, стимулювання потреби педагогів у самоосвіті, творчості, підвищенні якості освіти в цілому.

Основними завданнями в організації та здійсненні методичної роботи є:

- створення  організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, надання практичної допомоги;

- вивчення стану забезпечення навчально-виховного процесу навчальними планами , програмами, підручниками;

- конкретний аналіз стану навчально-виховного процесу, моніторингові обстеження;

- залучення педагогів до дослідницької, пошукової роботи;

- керівництво і координація роботи індивідуальних, колективних і групових форм  організації методичної роботи;

-створення умов для самоосвітньої діяльності педагогів.