Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення

Закони України:

“Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 25.04.2019 № 2704-VIII

“Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII

“Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР

“Про професійний розвиток працівників” від 12.01.2012 № 4312-VI


Укази Президента України:

“Про Стратегію національно-патріотичного виховання” від 18.05.2019 № 286/2019

“Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” від 12.01.2015 № 5/2015

“Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” від 13.10.2015 № 580/2015


 Розпорядження Кабінету Міністрів України:

“Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні” від 03.10.2018 № 710-р


 Постанови Кабінету Міністрів України:

“Питання українського правопису” від 22.05.2019 № 437

“Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників” від 23.01.2019 № 41

“Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників” від 27.12.2018 № 1190

“Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України) від 8 липня 2015 р. № 533)

“Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” від 23.11.2011 № 1392

“Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 23.11.2011 № 1341

“Про встановлення розміру доплати за окреми види педагогічної діяльності” від 25.08.2004 №1096

“Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти” від 17.08.2002 № 1135

“Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад” від 05.08.1998 №1240


 Накази Міністерства освіти і науки України:

25.01.2019 № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”

07.12.2018 № 1369 “Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації”

12.11.2018 № 1109 “Про деякі питання документів про загальну середню освіту”

10.10.2018 № 1082 “Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році”

23.06.2017 № 916 “Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників”

21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

14.08.2013 № 1176 “Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти”

17.06.2013 № 772 “Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів”

06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

30.05.2006 № 419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”

15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”​


 Листи Міністерства освіти і науки України:

07.02.2019 № 22.1/10-393 “Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО”

04.01.2019 № 1/9-8 “Про добровільність сертифікації педагогічних працівників”

06.12.2017 № 1/9-665 “Щодо проведення атестаційної експертизи закладів освіти, що проводять діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у 2017-2018 роках”

24.11.2017 № 1/9-635 “Про порядок та особливості упровадження зовнішнього незалежного оцінювання, як форми проходження державної підсумкової атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 р.”

28.03.2017 № 1/9-174 “Про запровадження вхідного контролю для підготовки осіб за робітничими професіями”

27.02.2017 № 1/9-110 “Щодо видачі документів про професійно-технічну освіту та державної атестації суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти”

08.02.2017 № 1/9-66 “Щодо порушення термінів замовлення документів про світу”

06.02.2017 № 1/9-58 “Щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійно-технічних навчальних закладах”

 07.10.2016 № 1/9-542 “Щодо застосування державної мови”

05.12.2014 № 1/9-630 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

28.11.2008 № 1/9-770 “Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів”

Лист Комунальний вищий навчальний заклад «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» №1024 від10.10.19